EU-Förderungen und Projekte

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PPHU Intertech Piotr Jankowski „   realizowany w ramach

Działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

 

Wartość projektu: 293 249,70 netto

Wkład Funduszy Europejskich: 293 249,70 (100%)

 

 

 

 

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-20-0007/19-00 realizowanego w ramach Działania 1.4

Wzór na konkurencje I Etap Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Celem projektu firmy jest wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania

wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wprowadzenie nowych

produktów na rynek. Cele projektu są zgodne z celami wskazanymi dla działania 1.4 Wzór na konkurencję w SZOOP POPW.

 

Wartość projektu: 49 000,00 netto (60 270,00 brutto)
Wkład Funduszy Europejskich: 41 650,00 (85%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Projektziel

Das Projekt zielt auf die Implementierung des Produktionsprozesses von Güllewagen ( Fassungsvermögen 6-14 Tsd. Liter) und die Einführung von innovativen Maßnahmen:

  1. Projekterfolg

Das Ergebnis des Projekts ist die Implementierung des Produktionsprozesses von Güllewagen und die Einführung von innovativen Maßnahmen wie
– hydraulische Positionierung des Tanks hinsichtlich seines Rahmens
– Verwendung eines unabhängigen Hydrauliksystems
– Zentralschmierung der beweglichen Teile
– Doppelabfüller
– Spurenbeseitigung

  1. Projektwert:

4 100 000 PLN

  1. Beitrag aus den Europäischen Fonds

2 460 000 PLN